Andrahandsuthyrning

Brf Henriksgården

Lomma

Bra att veta om andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse

Du har rätt att hyra ut din lägenhet eller andrahandsupplåta den som det egentligen ska benämnas när det gäller en bostadsrättslägenhet. Du är ju ingen hyresgäst i likhet med en person som bor i en hyresfastighet utan delägare i bostadsrättsföreningen. Även om du inte tar ut någon ersättning av den som bor i lägenheten t ex om du låter syskon, barn eller föräldrar bo i lägenheten, saknar det betydelse för bedömningen det är ändå att betrakta som en andrahandsupplåtelse.

 

Du måste alltid ha tillstånd av styrelsen i din bostadsrättsförening för att kunna andrahandsupplåta din lägenhet i annat fall riskerar du att förverka bostadsrätten och detta kan leda till en tvångsförsäljning av lägenheten. Du måste också ha ett skäl som är ”beaktansvärt” för att ha en ovillkorlig rätt till att andrahandsupplåta din lägenhet enligt lag. Beaktansvärt skäl kan t ex vara studier eller tillfälligt arbete på annan ort, att provsambo, militärtjänst, länge sjukhusvistelse och liknande. Observera dock att styrelsen har rätt att ge tillstånd till en andrahandsupplåtelse om man så vill även om du inte kan ange ett beaktansvärt skäl.

 

Om styrelsen avslår din ansökan om andrahandsupplåtelse och du inte accepterar deras beslut kan du alltid vända sig till hyresnämnden och begära en överprövning av styrelsens beslut. Skulle hyresnämnden ha en avvikande uppfattning i frågan gäller deras beslut och detta kan inte överklagas av styrelsen i någon annan instans.

 

Text ovan utdrag från HSB:s hemsida

 

 

Det finns många saker att tänka på innan man hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. Här finner du det allra viktigaste du behöver känna till. Klicka här

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015