Trapphus

Brf Henriksgården

Lomma

Trapphus

Fria trappuppgångar

På grund av brandsäkerhet får ingenting förvaras i entre eller trappuppgång, så som barnvagnar, cyklar o dyl. Detta beror på att trappuppgången är en utrymningsväg och inte får innehålla föremål som kan hindra eller försvåra utrymning. Även små föremål kan i en rökfylld trappuppgång resultera i att människor ramlar och då blir oförmögna att ta sig ut på egen hand (Brandskyddslagen).

 

 

Brandvarnare i trapphus och källare

Brandvarnare i trapphus och källare

I alla trapphus och källargångargångar är det installerat brandvarnare. Om någon brandvarnare inom huset känner av rök kommer samtliga att ljuda.

 

 

 

 

AGERANDE OM BRANDVARNARNA LJUDER I TRAPPHUSEN:

- Om larmet utlöses och du ser eller luktar rök -> stäng lgh dörren och ring 112

 

- Om trapphuset är rökfyllt -> stanna kvar i lägenheten! (dörren håller 60min innan branden går igenom). Ställ dig vid ett fönster så att räddningstjänsten kan se dig.

 

- Om det brinner i din lägenhet och branden inte kan släckas -> Utrym och stäng ytterdörren när du lämnar lägenheten -> Ring 112

 

 

 

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015