Energideklaration

Brf Henriksgården

Lomma

Energideklaration - vad är det?

 

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

 

Vad är energideklaration?

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

 

Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet. Vi håller även i det register där alla energideklarationer finns.

 

Vad innehåller en energideklaration?

 

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

 

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

 

Vem gör en energideklaration, och när?

 

Det är ägaren dvs Styrelsen i föreningen som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration.

 

Deklarationen ska göras:

 

  • innan försäljning av fastighet
  • vid uthyrning
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten

 

Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

 

Mer information hittar du på Boverkets hemsida.

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015