Förtroendevalda

Brf Henriksgården

Lomma

Förtroendevalda - kort om uppdragen

Förtroendevalda är de personer som har fått föreningens medlemmars förtroende att på olika sätta driva föreningen under ett år. Dessa personer väljs vid föreningsstämman och det är därför extra viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar dig tiden och kommer på föreningens stämma som vanligtvis hålls i februari.

 

Styrelsen

En bostadsrättsförening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är i huvudsak att förvalta föreningens fastigheter och egendom, men även att uppmuntra till en god gemenskap inom föreningen. Genom att ha en styrelse med olika åldrar, kön och kunskaper uppnår man ett optimalt styrande organ för föreningen. Det mandat, det vill säga det som styrelsen har rätt att göra och besluta om, regleras i föreningens stadgar.

 

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen.

 

Vad är styrelsens ansvar?

 

  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

 

Läs mer om bosättningskraven för en styrelse på Bolagsverkets hemsida.

 

Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete så ledamöterna inte fattar beslut som faller utanför ramarna. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

 

Valberedning

Valberedningen har en central roll i föreningen. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen. Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

 

Uppdaterad 180813 Magnus Söderkvist

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015