OVK Obligatorisk Ventilations Kontroll

Brf Henriksgården

Lomma

OVK-besiktning - Vad är det?

OVK-besiktning betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och är något som berör oss alla! I så väl hemmet som påjjobbet, i affären, för barnen i skola och dagis samt för våra äldre på äldreboende.

 

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader.

 

Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk och dels regelbundet vid återkommande tillfällen.

 

• Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande, flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX ventilation, 3 år

 

• Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S ventilation, 6 år. Detta alternativ gäller Brf Henriksgården då vi har F-ventilation dvs Frånluftsventilation.

 

Det är byggnadens ägare dvs Styrelsen i föreningen som ska se till att obligatorisk funktionskontroll utförs enligt bestämmelserna i Plan- och Byggförordningen. Funktionskontroll av ventilationssystem ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

 

Vid besiktningen ska funktionskontrollanten föra protokoll. Protokollet ska sedan lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar ska kontrollanten skicka till byggnadsnämnden. Byggnaden ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden och dessa finner ni på anslagstavlorna i trapphusen.

 

Kommunens byggnadsnämnd är en tillsynsmyndighet, som ska övervaka att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter när det gäller funktionskontroll av ventilationen.

 

Mer information hittar du på Boverkets hemsida.

 

 

Länkar

Dokument för nedladdning

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015