Stadgar

Brf Henriksgården

Lomma

Stadgar

Grundläggande regler

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

 

 

Vad måste stadgarna innehålla?

Stadgarna ska innehålla information om

 

 • föreningens namn
 • föreningens ändamål och verksamhet
 • styrelsens säte
 • avgifter som medlemmarna ska betala
 • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • föreningens räkenskapsår
 • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
 • när och hur kallelsen till föreningsstämman ska ske och hur medlemmarna ska få andra meddelanden från styrelsen
 • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta
 • vilka medel som ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus
 • vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har när det gäller underhåll och reparationer
 • hur underhållet av föreningens hus ska säkerhetsställas
 • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas

 

 

Föreningens stadgar finner du här.

Dokument för nedladdning

Föreningens stadgar

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015