2019 Fönsterbyte

Brf Henriksgården

Lomma

Projekt - Fönsterbyte

Bakgrund

Föreningens fönster behöver dessvärre bytas i förtid eftersom konstruktionen gör att spanjoletterna går sönder och det inte längre finns reservdelar att köpa. Projektet avser därför inte byta alla fönster utan tex fönstren i trapphusen kommer behållas då dessa ännu inte är uttjänta.

 

Just nu pågår upprusning av Lommabanan för att kunna utöka trafiken. Transportstyrelsen kommer där för stå för de fönster och dörrpartier som vetter mot järnvägen.

 

Genomförande

Dessvärre kan de nya fönstren med hög ljudklass ej leverans i de storlekar som vi har idag. Därför kommer de lägenheter som har två stora fönster ihop i vardagsrummet att ersättas med två mindre på sidorna och ett större i mitten. Även andra enkla stora fönster (1400mm*1400mm) kommer att ersättas med ett mindre och ett större fönster.

 

Följande är planerat att utföras:

  • Byte av samtliga fönster i lägenheterna
  • Byte av fönster och dörrar mot balkonger
  • Byte av de källarfönster som inte sedan tidigare är bytta
  • Byte av fönsterbleck

 

Påverkan för boende och lokalinnehavare

För att utföra fönsterbytet kommer byggställning byggas runt fastigheterna. Fönsterytet sker utifrån, men tillträde till lägenheter och lokaler kommer behövs för fogning mm. Mer information kommer på hemsidan när byggare är upphandlad.

 

Totalentreprenör

Ännu ej utsedd

 

Länkar

 

Vad händer nu

Kraven från Trafikverket på ljuddämpningen av fönsterna närmast järnvägen ställer till upphandlingen. Vi har fått in pris på fönster som inte bara har beräknade värde och inte verkligt uppmätta värden. Diskussioner pågår för att få till fönster som klarar kraven. Målsättning är att upphandlingen ska vara klar under april månad.

 

Utförda åtgärder

 

 

 

Uppdaterad 190327 Magnus Söderkvist

 

 

Kort Fakta

Vad: Byte av fönster

 

Varför: Saknas reservdelar till dagens fönster

 

Påverkan: Stor

 

Nuläge: Upphandling pågår

 

 

Preliminär tidplan

 

Byggstart: Planerad Maj 2019

 

Klart: Hösten 2019

 

 

 

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015