Tilläggsisolering Vindar

Brf Henriksgården

Lomma

Projekt Tillägsisolering av vindar

Bakgrund

Isoleringen som ligger på vindarna är idag inte tillräckligt tjock för att i tillräcklig utsträckning hindra värmen i fastigheterna från att strömma ut. Mindre isolering medför att det går åt mer energi för att värma upp våra fastigheter. Detta i sin tur medför en högre energianvändning vilkerleder till högre miljöbelastning.

 

Totalentreprenör

Styrelsen beslutade vid styrelsmötet den 20 augusti 2015 att anta anbudet från ISAB Isoleringsspecialisten som är det mest fördelaktiga för föreningen.

 

Genomförande

I samband med att vi byggde om ventilationen för ett antal år sedan så förbereddes höjning av golvet på vindarna för att ge plats för mer isolering.

 

Figur 1

ISAB börjar med att monterar högre vindavledare på vindarna. Vindavledare är skivor som säkerställer att luft kan utifrån kan komma in på vindarna(se figur 1) fast att vi höjer isoleringen med 300mm. Detta för att man inte ska få mögel på vindarna. När vindavledarna är på plats kommer ISAB att blåsa upp 300mm lösull över alla vindar.

 

Klicka här för att se en film om hur det går till

 

 

Påverkan för boende och lokalinnehavare

Påverkan blir minimal då alla arbeten sker på vindarna. Visst ljud kan förekomma när vindavledarna monteras men för övrigt blir det inte mer påverkan än att det kommer vara folk som rör sig i trapphusen för att komma upp på vindarna.

 

Vad händer nu

PROJEKTET ÄR NU KLART

 

 

Uppdaterad 160126

 

 

Kort Fakta

Vad: Tilläggsisolering av vindar

 

Varför: För att sänka värmeförlusterna och således uppvärmningskostnaderna och miljöpåverkan för uppvärmning.

 

Påverkan: Liten för boende

 

Nuläge: Utförandefas

 

Kostnad: ca 245000kr inkl moms

Preliminär tidplan

Startmöte hölls 28/8

 

Byggstart: Prel v37-38 2015

 

Klart: Avslutat

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015