Utförda större underhålls- och investeringsåtgärder

Brf Henriksgården

Lomma

 

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015

Utförda större underhålls- och investeringsåtgärder

Utfört:

 • Byte av tak - utfört under 80-talet
 • Byte av fönster - utfört under 80-talet
 • Nya inglasade balkonger - utfört 1997
 • Byte av elinstallationer inkl ledningar i lägenheter - utfört 1997
 • Byte av kall och varmvattenledningar inkl kulvert mellan fastigheter - utfört 1997
 • Byte av lägenhetsdörrar och lås till säkerhetsdörrar med nya lås - utfört 2001
 • Byte av stam och radiatorventiler samt injustering av värmesystemet - 2004
 • Nytt Styr o Reglersystemet - Installerat 2004
 • Utemiljön uppdaterades med nya växter, lekplats och grillplats - Utfört 2004-2005 i två etapper
 • Ombyggnad från självdrag till mekanisk frånluft - utfört 2006
 • Byte av hängrännor och stuprör - utfört 2015
 • Tilläggsisolering av vindar - utfört 2015
 • Nya ramper till lokaler - utfört 2015
 • Byte av fönsterbalkar - utfört 2015
 • Brandisolering mellan lägenheter - utfört 2016
 • Trapphusrenovering - utfört 2017
 • Insatllation av passersystem, informationstavlor och tvättbokningssystem - utfört 2017
 • Byte av elkablar till alla huskroppar - utfört 2017
 • Byte av trappnedgångar - utfört 2017

 

Behöver du kompletterande information ring Ordförande i föreningen.

 

Uppdaterad 2018-08-13