2017 Renovering av Trapphus & Källare mm

Brf Henriksgården

Lomma

Projekt - renovering av Trapphus & Källare

Bakgrund

Föreningens trapphus och källare är i behov av renovering. Vidare behöver vi säkerställa att obehöriga inte kommer in i våra fastigheter. Vi har även problem med översvämningar i källarnedgångarna vid skyfall. Föreningens matande strömkablar till vissa av husen är sen 1954 och för att undvika strömavbrott behöver dessa bytas ut.

 

Genomförande

Följande är planerat att utföras:

 • Målning av tak, väggar och golv
 • Ljudabsorbenter i trapphus
 • Slipning av golv i trapphus
 • Ny belysning(LED) i trapphus som är närvarostyrd. Läs mer om armaturerna Fagerhult Evo i brochyren som du finner i höger kolumnen.
 • Ny belysning utomhus
 • Tätning och isolering av gamla sopschakt
 • Delvis nya källardörrar
 • Porttelefon
 • System för bokning av tvättider
 • Elektroniska informationstavlor i trapphusentréer
 • Nya entrédörrar i ek
 • Portautomatik (dörröppnare) till entrédörrar, sophus och vissa källardörrar
 • Omläggning av elkablar in till fastigheterna (inte i lägenheter)
 • Nya källarnedgångar inkl stenkista för regnvatten. Befintliga tak över nedgångarna plockas bort

 

Påverkan för boende och lokalinnehavare

Inget arbetet i lägenheterna, dock kommer trapphusen vara smutsiga under renoveringen vilket gör att en del damm kommer komma in i lägenheterna då man går in och ut. Under sensommaren kommer delar av gården att grävas upp för att byta ut källarnedgångarna samt för att dra nya strömkablar till husen.

 

Totalentreprenör

Thage Bygg

 

Länkar

 

Vad händer nu

Projektet är i stort klart, dock återstår vissa punkter som ska åtgärdas/säkerstälas. Detta gäller bla återställande av gräsmattor samt byte av källardörrarna vid källarnedgångarna samt Salong Beuté och styrelserummet. Arbetena ska vara klara innan hösten.

 

Utförda åtgärder

 

SLÄTTÄNGSGATAN

 • Källartrappnedgång - Klart
 • Trappnedgång till vaktmästare/styrelserum- Klart
 • Slipning av golv i trapphus - Klart
 • Målning av trapphus - Klart
 • Akustikplattor i trapphus - Klart
 • Belysning i trapphusen - Klart
 • Nya entrédörrar - Klart
 • Passage och informationssystem - Klart
 • System för tvättstugebokning - Klart
 • Elektroniska lås till lägenhetsdörrar - Klart
 • Höjning av plattor vid entré samt montage av stolpe för passersystem - Klart
 • Nya dörrar i källare - Klart
 • Belysning i källare - Klart
 • Tätning och isolering av gamla sopchakt - Klart

 

INDUSTRIGATAN

 • Källartrappnedgång Industrigatan - Klart
 • Slipning av golv i trapphus Industrigatan - Klart
 • Målning av trapphus - Klart
 • Akustikplattor i trapphus - Klart
 • Belysning i trapphusen - Klart
 • Nya entrédörrar - Klart
 • Passage och informationssystem - Klart
 • System för tvättstugebokning - Klart
 • System för bokning av stenmangel - Klart
 • Elektroniska lås till lägenhetsdörrar - Klart
 • Höjning av plattor vid entré samt montage av stolpe för passersystem - Klart
 • Nya dörrar i källare - Klart
 • Belysning i källare - Klart
 • Tätning och isolering av gamla sopchakt - Klart

 

BREDGATAN

 • Källartrappnedgång cykelförråd - Klart
 • Källartrappnedgång Salong Beaute - Klart
 • Slipning av golv i trapphus - Klart
 • Målning av trapphus - Klart
 • Akustikplattor i trapphus - Klart
 • Belysning i trapphusen - Klart
 • Nya entrédörrar - Klart
 • Passage och informationssystem - Klart
 • System för tvättstugebokning - Klart
 • Elektroniska lås till lägenhetsdörrar - Klart
 • Höjning av plattor vid entré samt montage av stolpe för passersystem - Klart
 • Nya dörrar i källare - Klart
 • Belysning i källare - Klart
 • Tätning och isolering av gamla sopchakt - Klart

 

SOPHUS

 • Taggläsare och dörröppnare - Klart

 

ÖVRIGT

 • Nya elkablar till fastigheterna - Klart

 

 

Uppdaterad 180813 Magnus Söderkvist

 

 

RÖSTNINGEN ÄR AVGJORD

 

Våra trapphus kommer målas i en ljusgrå kulör.

 

Så här fördelade sig rösterna:

Ljusgrå: 50%

Mörkgrå: 32,5%

Ljus beige: 10%

Mörk beige: 7,5%

 

Totalt röstade 40 personer

 

Kort Fakta

Vad: Renovering av trapphus och källare

 

Varför: Renovering samt höja säkerheten

 

Påverkan: Delvis

 

Nuläge: Renovering pågår

 

 

Preliminär tidplan

 

Byggstart: Maj 2017

 

Klart: 15 december 2017

 

Tidplan

 

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015