Om bostadsrätt

Brf Henriksgården

Lomma

Om bostadsrätt

Gemensamt ansvar

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. När du köper en bostadsrättslägenhet och blir medlem i bostadsrättsföreningen så har du en nyttjanderätt till ”din” lägenhet samt äger en del av bostadsrättsföreningen. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna gemensamt äger föreningens fastigheter och mark. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

 

Kolla stadgarna

Föreningens stadgar samt bostadsrättslagen reglerar vad du har för rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. För att du ska förstå vad det innebär, ber vi dig läsa igenom föreningens stadgar som du finner här.

 

Stäm av med Styrelsen innan arbete påbörjas

Det är bättre att stämma av med styrelsen innan man gör något i lägenheten, så undviker man att bli skyldig att återställa något på egen bekostnad.

 

Medlemskap

För att ett köp av en bostadsrätt ska bli giltigt krävs att bostadsrättsföreningen godkänner dig som medlem. Främst är det din ekonomiska situation som ligger till grund för bedömningen. Om bostadsrättsföreningen skulle neka dig medlemskap blir köpet ogiltigt. Du har möjlighet att, inom 1 månad från att du fått del av beskedet om nekat medlemskap, vända dig till hyresnämnden för att få en prövning där.

 

Du blir bostadsrättshavare

När medlemskapet är beviljat blir du bostadsrättshavare och få de rättigheter och skyldigheter som det innebär, till exempel rätt att rösta på stämma.

.

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015