Ventilation av lokaler

Brf Henriksgården

Lomma

Ventilationsystemet - Hur fungerar den i lokalerna

Så här fungerar ventilationen i allmänhet

Ventilationssystemet inom föreningen är ett så kallat frånluftssystem. Detta innebär att all luft sugs ut av fläktar som sitter på vinden och ersätts med ny uteluft som kommer in genom donen i ytterväggarna. Dessa får under inga omständigheter sättas igen då ventilationen av lokalerna blir undermålig vilket kan leda till fukt problem mm.

 

Viktigt att veta om ventilationen i lokalerna

Varje lokals klimat styrs var för sig beroende på luftkvaliteten (hur många personer som är i lokalen) samt vilken temperatur som råder. Utöver detta har blomsteraffären en säkerhetsfunktion för att säkerställa att den relativa fuktigheten inte blir för hög i lokalen.

 

För att reglerfunktionerna ska vara aktiva måste ventilationssystemtet vara aktiverat(fuktregleringen i blomsterlokalen är alltid aktiv). Aktiveringen av ventilationen kan ske på två sätt:

 

  • Tidkanal - Om lokalen används kontinuerligt vid specifika tider i veckan kan ventilationen programmeras att vara aktiv vid dessa tider. Kontakta Magnus Söderkvist så programmerar han in tiktiv i reglersystemet. Kontaktuppgifter till Magnus finner du genom att klicka här
  • Timer i lokalen - Varje lokal har en timer för att aktivera ventilationen. Genom att trycka på knappen aktiveras ventilationen i 4 timmar.

 

Läs mer i instruktionen nedan.

 

Instruktion för klimatstyrning av lokalerna

 

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster

 

© HSB Brf Henriksgården 2015