Bra tips för ett säkrare boende!

Brf Henriksgården

Lomma

Brandsäkerhet

Tips:


Det brinner i din lägenhet! - Hur gör jag?

  • Klicka här för att se filmen  från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Brandvarnare

  • Varje lägenhet ska ha minst en fungerande brandvarnare 
  • Brandvarnaren bör testas minst 4ggr/år gärna varje månad
  • Läs mer om brandvaranare genom att Klicka här


Brandsläckare

  • Alla rekommenderas att ha en egen brandsläckare  i sin lägenhet.
  • För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekom-menderas en pulversläckare på minst 6 kg.
  • Brandsläckare finns i  varje byggnad av föreningen. För att veta var du finner dom Klicka här


Brandfilt

  • En brandfilt är ett bra komplement till en handbrand-släckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.


Brandskyddsrond

  • För att  förebygga brand i din lägenhet så gör en enkelt brandskyddsrond ett par gånger om året. Checklistan för detta hittar du genom att klicka här.   


Uppdaterad 150910

 

Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster


© HSB Brf Henriksgården 2015