2017 Renovering av Trapphus & Källare mm

Brf Henriksgården

Lomma

Bakgrund

Föreningens trapphus och källare är i behov av renovering. Vidare behöver vi säkerställa att obehöriga inte kommer in i våra fastigheter.  Vi har även problem med översvämningar i källarnedgångarna vid skyfall.  Föreningens matande strömkablar till vissa av husen är sen 1954 och för att undvika strömavbrott behöver dessa bytas ut.


Genomförande

Följande är planerat att utföras:

 • Målning av tak, väggar och golv
 • Ljudabsorbenter i trapphus
 • Slipning av golv i trapphus
 • Ny belysning(LED) i trapphus som är närvarostyrd. Läs mer om armaturerna Fagerhult Evo i brochyren som du finner i höger kolumnen.
 • Ny belysning utomhus
 • Tätning och isolering av gamla sopschakt
 • Delvis nya källardörrar
 • Porttelefon
 • System för bokning av tvättider
 • Elektroniska informationstavlor i trapphusentréer
 • Nya entrédörrar i ek
 • Portautomatik (dörröppnare) till entrédörrar, sophus och vissa källardörrar
 • Omläggning av elkablar in till fastigheterna (inte i lägenheter)
 • Nya källarnedgångar inkl stenkista för regnvatten. Befintliga tak över nedgångarna plockas bort


Påverkan för boende och lokalinnehavare

Inget arbetet i lägenheterna, dock kommer trapphusen vara smutsiga under renoveringen vilket gör att en del damm kommer komma in i lägenheterna då man går in och ut. Under sensommaren kommer delar av gården att grävas upp för att byta ut källarnedgångarna samt för att dra nya strömkablar till husen.


Totalentreprenör

Thage Bygg


Länkar


Vad händer nu

Projektet är i stort klart, dock återstår vissa punkter som ska åtgärdas/säkerstälas. Detta gäller bla återställande av gräsmattor samt byte av källardörrarna  vid källarnedgångarna samt Salong Beuté och styrelserummet. Arbetena ska vara klara innan hösten.


Utförda åtgärder


SLÄTTÄNGSGATAN

 • Källartrappnedgång - Klart
 • Trappnedgång till vaktmästare/styrelserum- Klart
 • Slipning av golv i trapphus - Klart
 • Målning av trapphus - Klart
 • Akustikplattor i trapphus - Klart
 • Belysning i trapphusen - Klart
 • Nya entrédörrar - Klart
 • Passage och informationssystemKlart
 • System för tvättstugebokning - Klart
 • Elektroniska lås till lägenhetsdörrar - Klart
 • Höjning av plattor vid entré samt montage av stolpe för passersystem - Klart
 • Nya dörrar i källare - Klart
 • Belysning i källare - Klart
 • Tätning och isolering av gamla sopchakt - Klart


INDUSTRIGATAN

 • Källartrappnedgång Industrigatan - Klart
 • Slipning av golv i trapphus Industrigatan - Klart
 • Målning av trapphus - Klart
 • Akustikplattor i trapphus - Klart
 • Belysning i trapphusen - Klart
 • Nya entrédörrar - Klart
 • Passage och informationssystem - Klart
 • System för tvättstugebokning - Klart
 • System för bokning av stenmangel - Klart
 • Elektroniska lås till lägenhetsdörrar - Klart
 • Höjning av plattor vid entré samt montage av stolpe för passersystem - Klart
 • Nya dörrar i källare - Klart
 • Belysning i källare - Klart
 • Tätning och isolering av gamla sopchakt - Klart

   


BREDGATAN

 • Källartrappnedgång cykelförråd - Klart
 • Källartrappnedgång Salong Beaute - Klart
 • Slipning av golv i trapphus - Klart
 • Målning av trapphus  - Klart
 • Akustikplattor i trapphus - Klart
 • Belysning i trapphusen - Klart
 • Nya entrédörrar - Klart
 • Passage och informationssystem - Klart
 • System för tvättstugebokning - Klart
 • Elektroniska lås till lägenhetsdörrar - Klart
 • Höjning av plattor vid entré samt montage av stolpe för passersystem - Klart
 • Nya dörrar i källare - Klart
 • Belysning i källare - Klart
 • Tätning och isolering av gamla sopchakt - Klart


SOPHUS

 • Taggläsare och dörröppnare  - Klart


ÖVRIGT

 • Nya elkablar till fastigheterna  - KlartUppdaterad 180813 Magnus Söderkvist 

RÖSTNINGEN ÄR AVGJORD


Våra trapphus kommer målas i en ljusgrå kulör.


Så här fördelade sig rösterna:

Ljusgrå: 50%

Mörkgrå: 32,5%

Ljus beige: 10%

Mörk beige: 7,5%


Totalt röstade 40 personer


Kort Fakta

Vad: Renovering av trapphus och källare


Varför: Renovering samt höja säkerheten


Påverkan: Delvis


Nuläge: Renovering pågårPreliminär tidplan


Byggstart: Maj 2017


Klart: 15 december 2017


Tidplan


Faktaägare: Magnus Söderkvist

Webbredaktör: Magnus Söderkvist

Om du upptäcker något fel eller har synpunkter på innehållet på denna sida så kontakta Faktaägaren eller Webbredaktören genom att klicka på namnen till vänster


© HSB Brf Henriksgården 2015